NL EN FR
banner banner banner

Kwaliteit

Geconditioneerd vervoer vraagt om constante controle op de kwaliteit en voedselveiligheid van uw producten. Om dit te kunnen waarborgen gebruikt onze onderneming systemen als: tracking & tracing en real-time temperatuurcontrole.

IFS Certificaat

Als transportonderneming zijn wij bovenal een dienstverlener. Wij realiseren ons dat kwaliteit van onze diensten allesbepalend is. Afspraken nakomen, service, flexibiliteit en snelheid. Dit kan alleen als iedereen binnen onze onderneming volgens een goed kwaliteitsmanagementsysteem werkt, waarbij u als klant centraal staat.

Het werken volgens de eisen voor een op IFS gebaseerd voedselveiligheidssysteem is het uitgangspunt van al onze activiteiten. Door dit systeem kan onze onderneming ten alle tijden de voedselveiligheid voor uw producten waarborgen.

  IFS certificaat

Medewerker Luchtvracht

Onze medewerkers die in aanraking kunnen komen met "veilige" luchtvracht zijn in het bezit van het certificaat "Medewerker Luchtvracht". Tijdens de opleiding hebben ze aangetoond dat ze zich bewust zijn van de potentiele risico's en gevaren die gepaard gaan met het vervoeren van luchtvracht. De opleiding is goedgekeurd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Beveiligingsadviseur luchtvracht

Binnen onze onderneming is er een Beveiligingsadviseur luchtvracht werkzaam die onze medewerkers traint (security awareness training) die in aanraking kunnen komen met luchtvracht.

Erkend leerbedrijf

Als erkend leerbedrijf dragen wij bij aan toekomstige generaties van enthousiaste medewerkers in de transport en logistieke sector. Jaarlijks leiden wij meerdere leerlingen op tot chauffeurs, planners en loodsmedewerkers. In veel gevallen krijgen deze leerlingen, na afronding van hun studie de kans om ons team te versterken.

ECOSTARS

Een Europeese erkenningsregeling voor duurzame vervoerders van vracht en personen in het nationale en internationale vervoer. Een programma waar diverse Europese steden aan meedoen zoals: Rotterdam en Parma (Italie). ECOSTARS certificaat